Prawo Jazdy Nauka Jazdy

Symbol szkoły nauki jazdy

tel.: (12) 452 22 67
kom: 505 871 653

Regulamin OSK STACH

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców STACH prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców kat. AM, A1, A2, A i B.

2. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem (kursant) może rozpocząć szkolenie za zgodą rodziców lub opiekunów trzy miesiące przed osiągnięciem: 14. roku życia – dla kat. AM, 16. roku życia – dla kat. A1, 18. roku życia – dla kat. A2, B.

3. W ramach szkolenia podstawowego każdy kursant realizuje: zajęcia teoretyczne (1 godzina = 45 minut), zajęcia praktyczne (1 godzina = 60 minut).

4.

Grafiki jazd są ogólnodostępne i każdy ma prawo do zrobienia rezerwacji. Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie jazd (zwłaszcza na kursach przyspieszonych i expresowych), szkoła nie gwarantuje wolnych miejsc w każdym dniu i o każdej godzinie.

5. Instruktor nauki jazdy czeka na kursanta w umówionym miejscu przez 30 minut, po tym czasie uznaje się, że wyżej wymieniony kursant zrezygnował z zajęć i zostaje on obciążony kosztami w wysokości 30 zł za jedną godzinę jazdy umówionej, a niewykorzystanej.

6. Kursant może zrezygnować z jazdy wpisanej już do grafiku, bez obciążenia go kosztami (30 zł) tylko wówczas, gdy zgłosi to 48 godzin przed umówioną jazdą, nie licząc świąt i niedziel.

7. W trosce o jakość szkolenia informujemy, że instruktora można zmienić na każdym etapie szkolenia. Takie zmiany należy omawiać z kierownikiem.

8. Osoby przeziębione, chore są proszone o odwoływanie jazd odpowiednio wcześniej. Jeżeli instruktor zauważy widoczne oznaki choroby lub przeziębienia osoby szkolonej, ma prawo do odmówienia jazdy i obciążenia kursanta kwotą 30 zł za przestój pojazdu.

9. Z uwagi na specyfikę szkolenia w zakresie kategorii AM, A1, A2, A w wypadku niezastosowania się przez osobę szkoloną do jakiegokolwiek zalecenia instruktora lub podjęcia specyficznego ryzyka poprzez zachowanie sprzeczne z przepisami prawa, regułami ostrożności lub zasadami szkolenia, w związku z samodzielnym prowadzeniem pojazdu podczas szkolenia praktycznego w zakresie kat. AM, A1, A2, A kursant działa na własne ryzyko i bierze pełną odpowiedzialność za powstałe w wyniku swojego zachowania szkody na osobie, w szczególności poniesione uszkodzenia swojego ciała lub związane z tym szkody materialne powstałe podczas szkolenia.

10. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A jest zapewnienie sobie przez osobę szkoloną odpowiedniego stroju ochronnego w postaci: wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie, spodni z długimi nogawkami, kurtki z długimi rękawami zapinanej na (suwak, guziki lub zatrzaski), rękawic zakrywających całe dłonie.

11. Szkolenie nie odbędzie się, jeżeli kursant jest pod działaniem środka odurzającego lub alkoholu – w takim wypadku opłata wynosi 30 zł (każda godzina szkolenia niezrealizowana a zarezerwowana).

12. Uczestnik kursu ma zagwarantowane ceny kursu prawa jazdy przez 6 miesięcy od daty zapisu na kurs. Po tym okresie, jeżeli nie ukończy szkolenia, a cena kursu wzrośnie jest zobowiązany do dokonania dopłaty (różnica w cenie kursu) wynikającej z nowego cennika kursu. Obejmuje to wszelkie przypadki związane z przerwaniem, wydłużeniem i ponownym wznowieniem szkolenia z przyczyn niezależnych od OSK STACH. Gwarancja ceny kursu nie obejmuje sytuacji gwałtownego wzrostu cen paliw przekraczających wartość wzrostu ceny paliwa o 10% od ceny w dniu zapisu na kurs.

13. W przypadku rezygnacji z kursu lub przerwania szkolenia teoretycznego kwota zwracana za niewykorzystaną część szkolenia będzie pomniejszona o 300 zł, które stanowią zwrot kosztów przygotowawczych. W przypadku przerwania szkolenia praktycznego z przyczyn niezależnych od OSK STACH następuje zwrot wpłaty za niezrealizowaną część szkolenia. Następuje on po odliczeniu opłat za część praktyczną (wykorzystane godziny zajęć) w okresie do 30 dni od daty wpłaty. Po okresie 30 dni od daty wpłaty nie przysługuje zwrot części opłat. Zwrot rozliczonej jak wyżej wpłaty następuje w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji gotówką do rąk kursanta lub przelewem na rachunek bankowy. Zwrot pieniędzy jest możliwy wyłącznie za okazaniem dowodu wpłaty.

14. Informujemy, iż Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić zmiany w podatku VAT od towarów i usług. Obowiązujące ceny szkoleń w OSK STACH są cenami netto zwolnionymi od podatku VAT na podstawie załącznika nr 4 do Ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r. z późniejszymi zmianami (obecnie cena szkoleń nie ulega zwiększeniu o stawkę podatku VAT). W przypadku zmiany stawki VAT od towarów i usług wszystkie ceny ulegną powiększeniu o stawkę VAT. Dotyczy to także wszystkich zobowiązań finansowych klientów, którzy nie dokonali opłaty za szkolenie w całości do dnia zmiany przepisów.

15. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w biurze ośrodka na ul. Łamanej 2a. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie na potrzeby OSK STACH i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdemu kursantowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby ośrodka.

·Stanisław Dużyk "Stach" z siedzibą w Krakowie ul. Łamana 2A 2, 30-689 Kraków, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia;

·Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

·Dane mogą być udostępniane przez Stanisław Dużyk "Stach" podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r poz 1260 z późn.zm), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r poz. 978 t.j.), ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r poz. 2200 tekst jednolity z późn.zm).

·Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

·Inspektorem ochrony danych w Towarzystwie jest Pan Stanisław Dużyk adres
e-mail: stach@stach.cracow.biz;

·Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia o ile nie stanowią inaczej odrębne przepisy;

·Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

16. Do każdego przelewu zostaje wystawiony paragon fiskalny, który można odebrać w biurze ośrodka w terminie do 7 dni od daty wpłaty.

17.Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
Rozdział 4. Prawo odstąpienia od umowy.
Art. 27 [Termin na odstąpienie od umowy] Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

18. Standardowo w cenie kursu podstawowego, przyspieszonego i rozszerzonego klient ma możliwość realizacji jazd od poniedziałku do piątku. Jest możliwość jazdy w sobotę lub niedzielę, przy czym:

w sobotę + 5zł do każdej godziny szkolenia praktycznego.

w niedzielę + 10zł do każdej godziny szkolenia praktycznego.