Prawo Jazdy Nauka Jazdy

Symbol szkoły nauki jazdy

tel.: (12) 452 22 67
kom: 505 871 653

Pomagamy w formalnościach związanych z uzyskaniem numeru PKK.

Dokumenty może składać kandydat na kierowcę lub osoba przez niego upoważniona.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku od 19 stycznia 2013 r. kandydat na kierowcę ma obowiązek założyć PROFIL KURSANTA z nadaniem numeru w Wydziale Komunikacji w swoim Starostwie zgodnie z miejscem zameldowania.

Osoby zameldowane poza Krakowem mogą składać dokumenty w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 10, Referat Praw Jazdy w celu przesłania ich do właściwego urzędu komunikacji zgodnego z miejscem zameldowania. W takim przypadku odbiór numeru PKK dokonuje się w Krakowskim Referacie Praw Jazdy.

W celu założenia PROFILU KURSANTA z nadaniem numeru.

Należy złożyć dokumenty:

– dowód osobisty (legitymacja szkolna lub paszport)
– przed 18 rokiem życia zgoda rodziców pobierz oświadczenie
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami
– jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy pobierz wniosek 1 i pobierz wniosek 2
– kserokopie posiadanego prawa jazdy (jeżeli się posiada)

Wymagane badania medyczne do założenia PROFILU KURSANTA można wykonać w naszej szkole, w sali nr 6 (gabinet lekarski) lub w dowolnej placówce medycznej. Przekazanie numeru PROFILU KURSANTA i wpłata kwoty wpisowej za kurs są podstawą do założenia karty przeprowadzonych zajęć.

Z informacji uzyskanych w UMK Referat Praw Jazdy wynika, że PROFIL KURSANTA jest wydawany na miejscu bez zwłoki. Dodatkowo, można zlecić, aby Referat Praw Jazdy przesłał PROFIL KURSANTA pod wskazany adres bez konieczności jego osobistego odbioru.